สินค้ามีโปรโมชั่น ลดราคาพิเศษ รีบสั่งซื้อก่อนปรับราคา สินค้ามีจำนวนจำกัด

สินค้าราคาโปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆอีกได้